Tu nuimk ratus, o aš magnetola pasirūpinsiu…

BaDy
BaDy | 2010 October 4 | ☆ Kita

Naujasis lietuvis nutarė aplankyti savo gimtąsias vietas. Po 15 metų
pertraukos įvažiuoja jis į savo gimtąjį kaimą. Ir tik įvažiavus jam
nuleidžia padangą. Naujasis lietuvis nusikeikė, išlipo ir bando nuimti ratą.
Ir mato, kad ateina jo senas vaikystės draugas… Prasigėręs… Be dantų…
Prieina prie jo ir sako:
– Petrai, čia tu?
– Aš… Sveikas, Jonai!
– Ką čia darai? – klausia Jonas.
– Ai va, ratą bandau nuimti.
Jonas paima plytą ir iš visų jėgų sviedžia į langą:
– Tu ratus nuimk, o aš magnetola pasirūpinsiu…

Rašyti naują komentarą