Kaip Sibire per upę perkeliamos mašinos

MrEd
MrEd | 2013 December 6 | ▣ Video

Kai tiltas už kelių šimtų kilometrų, tenka naudotis šitaip:

Rašyti naują komentarą